برچسب: کاوه موسوی

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی کاوه موسوی: عواقب محاکمه حمید نوری برای سران رژیم

کاوه موسوی

کاوه موسوی حقوق دان در آکسفورد و از شاکیان پرونده حمید نوری که متهم به مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت است ، به پرسش هایی در رابطه با جوانب حقوقی و سیاسی این محاکمه در سوئدو پیامدهای آن برای سران جمهوری اسلامی پاسخ می دهد