برچسب: کاوه شهروز

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی کاوه شهروز :فعالیت های لابی رژیم در خارج

کاوه شهروز

لابی رژیم جمهوری اسلامی در خارج از کشور چگونه فعالیت می کند ؟ چه افرادی با آن مرتبط هستند و وظایف آنها چیست؟ کاوه شهروز وکیل و فعال سیاسی مقیم تورنتو به پرسش های بیژن فرهودی در این زمینه پاسخ می دهد.