برچسب: ناصر کرمی

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی ناصر کرمی: در خدمت و خیانت روزنامه نگاران

ناصر کرمی

ناصر کرمی روزنامه نگار و اقلیم شناس به پرسش هایی در پیوند با رسالت روزنامه نگاران، نبود روزنامه نگاری تحقیقی در ایران ،عملکرد روزنامه نگاران خارج نشین و میزان کارآیی رسانه های فارسی خارج از کشور و نیز چشم انداز اجرای طرح پتروشیمی میانکاله پاسخ می دهد.