برچسب: نادر صدیقی

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی نادر صدیقی:چشم انداز روابط آمریکا و ایران در ۴ سال آینده

نادر صدیقی

مناسبات ایران با آمریکا در دوران زمامداری جو بایدن چگونه شکل خواهد گرفت ؟ آیا از دامنه تحریم ها رفته رفته کاسته خواهد شد و یا سیاست سفت و سخت ترامپ در قبال رفتار تهاجمی ایران در منطقه ادامه خواهد یافت؟