برچسب: مهناز شیرالی

پرسش و پاسخ از لندن بابیژن فرهودی و همراهی مهناز شیرالی: آیا اپوزیسیون مقدس است؟

مهناز شیرالی

مهناز شیرالی استاد علوم سیاسی در پاریس به پرسش هایی در پیوند با ازسرگیری مذاکرات احیای برجام در وین ، سرسپردگی خامنه ای برای پوتین و موقعیت اپوزیسیون از جمله شاهزاده رضا پهلوی و سازمان مجاهدین خلق پاسخ می دهد.