برچسب: مهرداد سید عسگری

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی مهرداد سید عسکری: پنهان و پیداها در بورس ایران

مهرداد سید عسگری

مهرداد سید عسگری به پرسش هایی در زمینه آب شدن سرمایه های مردم در بازار بورس، سومدیریت و فساد در بورس و راهکارهای رفع این معضل و نیز فعالیت های سپاه در معاملات رمز ارزها و بهترین راه سودآوری سرمایه در ایران پاسخ می دهد