برچسب: مهدی صارمی فر

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی مهدی صارمی فر: آینده اینترنت در ایران

مهدی صارمی فر

مهدی صارمی فر روزنامه نگار علم و فناوری به پرسش هایی در پیوند با طرح صیانت (محدود سازی اینترنت) در ایران و حمله سایبری اخیر به سامانه سوخت کشور و چشم انداز ورود اینترنت ماهواره ای یا استار لینک به ایران پاسخ می دهد.