برچسب: مهدیه گلرو

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی مهدیه گلرو: زنان، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی

مهدیه گلرو

مهدیه گلرو فعال سیاسی مقیم سوئد به پرسش هایی در پیوند با تلاش مذبوحانه معممین برای از بین بردن آداب و رسوم ایرانی ، وضعیت ناهنجار زندان ها و وادار کردن برخی از #زندانیان_سیاسی به خودکشی ، ایستادگی زنان ایران در برابر رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی و ارزیابی مصاحبه اخیر شاهزاده رضا_پهلوی پاسخ می دهد.