برچسب: منشه امیر

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی منشه امیر: خامنه ای و واژه مسخره انتخابات

منشه امیر

منشه امیر تحلیلگر مقیم اورشلیم به پرسش های مخاطبین و میزبان برنامه در پیوند با نتایج جنگ اسراییل و حماس ، احتمال اقدام نظامی علیه ایران و سیرک انتخابات ریاست جمهوری در ایران پاسخ می دهد.  

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی وهمراهی منشه امیر، ایران و اسراییل :از دوستی تا جنگ احتمالی

منشه امیر

منشه امیر روزنامه نگار پیش کسوت و مدیر اسبق بخش فارسی رادیو اسراییل به پرسش های بیژن فرهودی در مورد پیشینه روابط ایران و اسراییل، شیوه مبارزه اسراییل با جمهوری اسلامی و احتمال بروز جنگ بین دو کشور پاسخ می دهد.