برچسب: مریم معمار صادقی

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی مریم معمار صادقی: چهل و دومین سالگرد دهه زجر

مریم معمار صادقی

خانم مریم معمار صادقی از برداشت خود از انقلاب یا شورش بهمن ۵۷ ، سیاست دولت جو بایدن در قبال ایران و احتمال آغاز مذاکرات با رابرت مالی ، خواست کنشگران سیاسی و مدنی درون کشور از بایدن برای ادامه فشارهای حداکثری و چگونگی مقابله با لابی رژیم در آمریکا میگوید