برچسب: مرجان شیخ الاسلامی آل آقا

پتروشیمی گیت: گفت و شنود صریح با مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در پرونده اخلال و فساد میلیاردی

مرجان شیخ الاسلامی آل آقا

مرجان شیخ الاسلامی آل آقا از مجرمین اصلی در پرونده اخلال ۶ میلیارد یورویی در شرکت بازرگانی پتروشیمی از محل اقامت محافظت شده خود در آمریکا به پرسش های بیژن فرهودی و مخاطبین در مورد جوانب گوناگون این قضیه پاسخ می دهد.