برچسب: مرتضی برجسته

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی مرتضی برجسته: اعتراضات سراسری و آغاز سقوط جمهوری اسلامی

مرتضی برجسته

مرتضی برجسته خواننده پرآوازه و فعال سیاسی -اجتماعی از دید یک هنرمند به پرسش هایی در پیوند با خیزش سراسری مردم علیه حکومت اسلامی در پی قتل حکومتی #مهسا_امینی و احتمال سرنگونی آن پاسخ می دهد.