برچسب: مرتضی اسماعیلپور

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی مرتضی اسماعیلپور : ایران در تلاطم

مرتضی اسماعیلپور

در حالیکه ایران برای برگزاری یک انتخابات یا بهتر بگوییم انتصابات ریاست جمهوری دیگر به کارگردانی علی خامنه ای آماده میشود یک رشته حوادث سهوی یا عمدی در گوشه و کنار کشور اتفاق افتاده که ضمن بهدر رفتن سرمایه های ملی کشور نشان از بی کفایتی رژیم در محافظت از مام میهن دارد. مرتضی اسماعیلپور روزنامه نگار مقیم کانزاس سیتی به پرسش های بیژن فرهودی در این زمینه و نیز مساله جانشینی رهبر و علل بی تفاوتی مردم در برابر […]