برچسب: مراد ویسی

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی مراد ویسی

مراد ویسی

در این برنامه مراد ویسی روزنامه نگار رادیو فردا به پرسش های بیژن فرهودی در مورد نقش نیروی قدس در خاورمیانه در پی کشته شدن قاسم سلیمانی توسط ارتش آمریکا پاسخ می دهد. اشاره کوتاهی نیز به عدم تمایل شاه برای سرکوب نیروهای هرج و مرج طلب در ماههای آخر سلطنت خواهیم داشت.