برچسب: محمدرضا عالی – پیام هالو

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی محمدرضا عالی پیام (هالو) : امام زمان یا رضا پهلوی؟

محمدرضا عالی پیام

محمدرضا عالی پیام متخلص به هالو در این مصاحبه خودمانی به پرسش هایی در مورد محتوای کتاب تازه خود «خاطرات زندان» و چند موضوع روز از جمله سخنرانی ۱۳ خرداد رضا پهلوی و دیدار معاون پیشین ترامپ از کمپ مجاهدین خلق در آلبانی و اجرای مصوب حجاب و عفاف پاسخ می دهد.  

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی محمدرضا عالی پیام (هالو): در آرزوی یک زندگی نرمال

محمدرضا عالی پیام

محمدرضا عالی پیام متخلص به هالو ،شاعر طنزپرداز پر آوازه در تهران به پرسش هایی در پیوند با زندگی حرفه ای پر چالش خود از جمله دستگیری و زندان پاسخ می دهد و نظراتش را در مورد پاره ای مسایل روز ابراز می دارد.