برچسب: فاطمه سپهری

پرسش و پاسخ از لندن با فاطمه سپهری، چگونگی رهایی از استبداد آخوندها در ایران

فاطمه سپهری

فاطمه سپهری کنشگر سیاسی و فعال حقوق زنان به پرسش هایی در پیوند با وضعیت فلاکت بار زندگی در ایران در سایه حکومت سفاک اسلامی ، دخالت حکومت در خصوصی ترین مسایل مردم از جمله حجاب اجباری و چگونگی غلبه بر دیکتاتوری خامنه ای پاسخ می دهد.