برچسب: علی جلالی

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی علی احمد جلالی : افغانستان به کجا می رود؟

احمد جلالی

علی جلالی وزیر پیشین کشور افعانستان به پرسش هایی در مورد چگونگی بقدرت رسیدن طالبان، نقش آمریکا در این جریان ، مناسبات طالبان با کشورهای منطقه از جمله ایران و آینده حکومت اسلامگرای طالبان و احتمال بروز جنگ داخلی پاسخ می دهد.