برچسب: علیرضا کیانی

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی علیرضا کیانی; توهم جمهوری اسلامی در رابطه با روسیه و چین

علیرضا کیانی

علیرضا کیانی تحلیلگر و عضو #فرشگرد به پرسش هایی در پیوند با #مذاکرات _وین، روابط تهران با روسیه و چین ، هدف اصلی از گسترش شورایعالی ایرانیان خارج از کشور و فعالیت های شاهزاده رضا پهلوی پاسخ می دهد.  

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی علیرضا کیانی: تلاش اپوزیسیون برای نامشروع نشان دادن رژیم

علیرضا کیانی

دولت آینده در آمریکا باید بداند که جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت در میان بخش بزرگی از جامعه است و هرگونه توافق با آن به نه تنها به ثبات و امنیت منطقه کمک نخواهد کرد بلکه مانع از برقراری آزادی و دمکراسی در ایران خواهد شد. وظیفه مهم اپوزیسیون باید آگاه ساختن سیاستگزاران آمریکایی در این زمینه باشد.علیرضا کیانی از اعضای فرشگرد به پریش هایی در این زمینه و سایر مسایل مرتبط پاسخ می دهد.