برچسب: شارمهد

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی غزاله شارمهد: رنج ها و مرارت های یک زندانی سیاسی

غزاله شارمهد

غزاله شارمهد فرزند جمشید شارمهد مدیر رادیو اپوزیسیون تندر از تازه ترین تحولات در پیوند با ماجرای ربوده شدن پدرش در دبی توسط عمال جمهوری اسلامی و انتقال او به ایران و شکنجه های او در زندان می گوید .چرا اپوزیسیون ایران در خارج از کشور هیچ قدمی برای کمک معنوی و حمایت از خانواده شارمهد برنداشته است؟