برچسب: سید کریم

دیدار با سید کریم در لندن

سید کریم

به درخواست عده ای از دوستان به خانه سیدکریم هنرمند پیش کسوت در لندن رفتم تا ببینم روزگار کرونایی را چگونه میگذرونه و در مورد برخی مسائل روز چی فکر میکنه