برچسب: سعید محمودی

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی سعید محمودی- هواپیمای اوکراینی: جنایت و ابهام در مکافات

سعید محمودی

در آستانه نخستین سالگرد سرنگون شدن هواپیمای مسافربر اوکراینی توسط پدافند سپاه در آسمان اطراف تهران دکتر سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد به پرسش هایی در رابطه با رسیدگی کیفری و مدنی به این پرونده که زیر ذره بین چند کشور ذینفع از جمله اوکراین و کانادا قرار دارد پاسخ می دهد.