برچسب: سارا عابدی

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی سارا عابدی: مبارزه زنان سینماگر با باجگیری جنسی

سارا عابدی

سارا عابدی بازیگر و عضو کانون کارگردانان به پرسش هایی در پیوند با بیانیه بازیگران زن در مورد باجگیری جنسی در سینما ،واکنش مراجع سینمایی به این بیانیه، تجربه شخصی وی از آزار جنسی ، هنر ارزشی و جایگاه زن در این هنرو چشم انداز پایان فساد در سینمای ایران پاسخ می دهد.