برچسب: رویا برومند

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی رویا برومند: نبرد با نقض حقوق بشر در ایران

رویا برومند

رویا برومند فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند برخی از تخلفات حقوق بشری رژیم جمهوری اسلامی از جمله تبعیض و ظلم نسبت به زنان ، بدرفتاری با زندانیان سیاسی و بی توجهی نسبت به نیاز بهداشتی مردم برای واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا را مورد بررسی قرار می دهد