برچسب: رضا علیجانی

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی رضا علیجانی، مجتبی خامنه ای: رویا یا کابوس حکومت؟

رضا علیجانی

رضا علیجانی به پرسش های بیژن فرهودی در پیوند با اهداف خامنه ای از برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، موج اعتراضات به سفر آتی ابراهیم رییسی، عضو هیات مرگ به نیویورک، احتمال رهبر شدن مجتبی خامنه ای و پرسش های انتقادی و چالشی مخاطبین از وی پاسخ می دهد  

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی رضا علیجانی- ایران: کشور بحران ها و رهبران بی تدبیر

رضا علیجانی

جمهوری اسلامی در این چند دهه ایران را نابود کرده و گوشه گوشه مملکت مشکل دارد از کوچک تا فاجعه. متاسفانه وجود رهبران نالایق و بی تدبیر مانع اصلی رفع مشکلات کشور بوده است. رضا علیجانی در این زمینه به پرسش هایی در مورد بحران برق ، تلاش رییسی برای تشکیل کابینه و بلاتکلیفی در مذاکرات احیای برجام پاسخ می دهد.