برچسب: رضا علیجانی

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی رضا علیجانی- ایران: کشور بحران ها و رهبران بی تدبیر

رضا علیجانی

جمهوری اسلامی در این چند دهه ایران را نابود کرده و گوشه گوشه مملکت مشکل دارد از کوچک تا فاجعه. متاسفانه وجود رهبران نالایق و بی تدبیر مانع اصلی رفع مشکلات کشور بوده است. رضا علیجانی در این زمینه به پرسش هایی در مورد بحران برق ، تلاش رییسی برای تشکیل کابینه و بلاتکلیفی در مذاکرات احیای برجام پاسخ می دهد.