برچسب: رضا حاجی حسینی

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی رضا حاجی حسینی : مملکت در چنگ میدان

رضا حاجی حسینی

انتشار فایل صوتی جواد ظریف در گفتگویی محرمانه با سعید لیلاز موجی از واکنش ها در داخل و خارج کشور را بهمراه داشت. رضا حاجی حسینی روزنامه نگار مقیم مالمو در سوئد به پرسش های بیژن فرهودی در این زمینه و نیز مباحث انتخابات نمایشی ریاست جمهوری و ادامه بحران حاد کرونا و ناکارآمدی دولت در مهار آن پاسخ می دهد.