برچسب: رسول نفیسی

پرسش و پاسخ از لندن با رسول نفیسی:تاثیرات تغییر رییس جمهور در آمریکا بر روابط داخلی و خارجی ایران

رسول نفیسی

آیا تغییر ریاست جمهوری آمریکا نقش مستقیمی در روابط داخلی و خارجی ایران دارد؟ چه تغییراتی در رویکرد دولت آینده آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایجاد خواهد شد؟ دکتر رسول نفیسی تحلیلگر مسایل ایران در واشنگتن به پرسش هایی در این زمینه پاسخ می دهد