برچسب: دکتر نورالدین پیر موذن

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی دکتر نورالدین پیر موذن : دلیل عقب ماندگی سیاسی و تاریخی ایرانیان

دکتر نورالدین پیر موذن

نور الدین پیر موذن فعال سیاسی و نماینده پیشین مجلس در ایران به پرسش هایی در پیوند با پیشینه سیاسی اش،مذاکرات وین ، بودجه ۱۴۰۱ و یکمین سالگرد اعدام روح الله زم توسط دژخیمان خامنه ای پاسخ می دهد.