برچسب: دامون گلریز

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی دامون گلریز؛ نقش شاهزاده در اعتراضات سراسری: همراهی یا رهبری؟

دامون گلریز

دامون گلریز کارشناس مسایل استراتژیک در هلند به پرسش هایی در پیوند با اعتراضات در آبادان ، سرکوب مردم توسط نیروهای امنیتی رژیم ، نقش شاهزاده در همراهی یا رهبری اعتراضات، احتمال . تحویل پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و اقتدار پوشالی حکومت اسلامی پاسخ می دهد.  

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی دامون گلریز: جمهوری اسلامی،مجری راهبردمنطقه ای دولت بایدن

دامون گلریز

چرا دولت بایدن معتقد است که تنها از طریق تعادل بین نیروهای سنی،شیه و اسراییلی می توان در خاورمیانه ثبات برقرار کرد. دامون گلریز تحلیلگر مسایل استراتژیک در لاهه به این پرسش و سوالات دیگر در رابطه با برجام، انتخابات فرمایشی خامنه ای و چالش های اپوزیسیون پاسخ می دهد.