برچسب: تقی مختار

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی تقی مختار، آمریکا: توپ در زمین ایران است!

تقی مختار

تقی مختار روزنامه نگار پیش کسوت به پرسش هایی در رابطه با تحلیف جو بایدن بعنوان چهل و ششمین رییس جمهور آمریکا ، سیاستهای بالقوه دولت وی در قبال برجام ، فعالیت لابی رژیم و نقش اپوزیسیون و بویژه شاهزاده رضا پهلوی برای برقراری آزادی و دمکراسی در ایران پاسخ می دهد.