برچسب: امین سوفیامهر

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی امین سوفیامهر; خیزش دوباره ایران: جمهوری اسلامی تا کی دوام می آورد؟

امین سوفیامهر

امین سوفیامهر تحلیلگر مقیم ایندیانا به پرسش هایی در پیوند با اعتراضات مردم به گرانی بیسابقه در ایران ، تلاش حکومت برای سرکوب مردم، نقش رهبری برای شاهزاده رضا پهلوی ، جایگاه مجاهدین خلق در این عرصه و کلاف سردرگم احیای برجام پاسخ می دهد  

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی امین سوفیامهر: رهبری; حلقه گمشده در اپوزیسیون

امین سوفیامهر

امین سوفیامهر تحلیلگر مقیم ایندیانا به پرسش هایی در ارتباط با سالگرد آبان خونین ، توطئه برای ترور خامنه ای در آبان ۹۰ و احتمال دست داشتن مجتبی در آن، چگونگی اقتدار بخشی به اپوزیسیون و درگذشت اردشیر زاهدی پاسخ می دهد.  

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی امین سوفیامهر:تبعات اعدام روح الله زم برای رژیم

امین سوفیامهر

اعدام این خبرنگار افشاگر دگر اندیش که با محکومیت گسترده جهانی روبرو شده چه عواقبی برای رژیم جمهوری اسلامی بهمراه خواهد داشت. چشم انداز روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن و پاسخ به برخی پرسش های مخاطبین در برنامه این هفته با حضور امین سوفیامهر پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا مورد بررسی قرار می گیرد: