برچسب: امیر طاهری

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی امیر طاهری، ایران:دیوارها فرو می ریزند

امیر طاهری

امیر طاهری به پرسش های بیژن فرهودی و عده ای از مخاطبین در پیوند با جنبش اعتراضی – انقلابی کنونی در ایران ، حمایت آمریکا و اروپا از مردم ایران و فرصت طلایی که برای براندازی حکومت سفاک اسلامی پدیدار شده پاسخ می دهد  

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی امیر طاهری، ایران:استیصال در تهران، کشتار در زاهدان

امیر طاهری

امیر طاهری به پرسش های بیژن فرهودی و برخی از مخاطبین در مورد وضعیت اعتراضات و اعتصابات کنونی در ایران ، قتل عام مردم در زاهدان توسط نیروهای رژیم ، ترس و استیصال خامنه ای از خیزش عمومی،نقش شاهزاده در رهبری جنبش ، همبستگی اروپاییان و آمریکا با معترضین و چگونگی کسب حمایت های بیشتر بین المللی برای تغییر رژیم پاسخ می دهد  

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی امیر طاهری، برجام ۲: توطئه ای علیه ملت ایران

امیر طاهری

امیر طاهری به پرسش های بیژن فرهودی و کاربران در پیوند با برجام ۲ ، واکنش مردم در صورت حمله نظامی آمریکا و اسراییل به هدفهای نظامی ایران، مصاحبه اخیر شهبانو در مورد بازگشت پادشاهی پهلوی به ایران، و اختلاس رکورد شکن در فولاد مبارکه پاسخ می دهد.  

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی امیر طاهری: ایران در چهار راه حوادث

امیر طاهری

امیر طاهری روزنامه نگار بین المللی به پرسش هایی در پیوند با طرح موضوع ایران در مذاکرات جو بایدن با رهبران اسراییل و عربستان سعودی ، نتایج سفر پوتین و اردوغان به ایران، احتمال وقوع جنگ با ایران،علت تشدید سرکوب مردم توسط نظام ، نتایج کنفرانس خبری ۱۳ خرداد شاهزاده رضا پهلوی و چگونگی بازگشت به مشروطیت پاسخ می دهد.  

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی امیر طاهری: ایران در راه انفجار؟

امیر طاهری

امیر طاهری روزنامه نگار مقیم پاریس به پرسش هایی در پیوند با گرانی های بیسابقه و تجمعات اعتراضی روز افزون ، خطرات آن برای موجودیت نظام ناکارآمد اسلامی، اهداف سفر بشار اسد به تهران و سرنوشت احیای برجام و چند موضوع دیگر پاسخ می دهد.  

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی امیر طاهری: ابرهای طوفانی در آسمان ایران

امیر طاهری

امیر طاهری به پرسش هایی در پیوند با افزایش تنش در مناسبات با جمهوری آذربایجان، چراغ سبز آمریکا به اسراییل ،بی معنایی عناوین مذهبی در جمهوری اسلامی و برخی سوالات مخاطبین پاسخ می دهد  

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی امیر طاهری – جمهوری اسلامی: آخرین تلاشها

امیر طاهری

امیر طاهری روزنامه نگار بین المللی به پرسش هایی در پیوند با وضعیت شکننده ایران در پی انتصاب ابراهیم رییسی به ریاست جمهوری، دیدگاه کشورهای جهان نسبت به رییسی و احتمال وقوع ناآرامی های اجتماعی بیشتر پاسخ می دهد