برچسب: امیر حمیدی

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی امیر حمیدی: نگاهی به فعالیتهای تروریستی جمهوری اسلامی

امیر حمیدی

امیر حمیدی دیپلمات پیشین آمریکایی و کارشناس تروریسم بین المللی به پرسش هایی در مورد فعالیتهای غیرقانونی سپاه در داخل و خارج از جمله کمک به گروههای تندرو در کشورهای منطقه و قاچاق مواد مخدر و نیز پرسش های مخاطبین پاسخ می دهد.