برچسب: الکس وطنخواه

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی الکس وطنخواه، جمهوری اسلامی:منافع ایدئولژیک بجای منافع ملی

الکس وطنخواه

حکومت مذهبی ایران فقط به دنبال منافع ایدئولژیک و ادامه بقاست و کم ترین ارزشی برای منافع ملی قائل نیست.الکس وطنخواه مدیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه به پرسش های بیژن فرهودی و کاربران در این زمینه پاسخ می دهد.