برچسب: الهیار کنگرلو

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی الهیار کنگرلو: چالش های گذار به دمکراسی در ایران

الهیار کنگرلو

الهیار کنگرلو مدیر پیشین پروژه ققنوس به پرسش ها در مورد علت خروج از این اندیشکده ،چالش های گذار به دمکراسی ، اتحاد گروههای مخالف رژیم، پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی ، دولت در تبعید و پرسش های توییتری مخاطبین پاسخ می دهد