برچسب: اجتماع ایرانیان ساکن بریتانیا

اجتماع ایرانیان ساکن بریتانیا در حمایت از خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی

london

روز شنبه ۲۴ سپتامبر در ادامه حمایت های مردمی از قیام مردم ایران علیه حکومت در پی کشته شدن #مهساامینی توسط ماموران گشت ارشاد، گروه بزرگی از ایرانیان مقیم بریتانیا با گردهم آیی در میدان ترافالگار لندن ضمن سر دادن شعارهای ضد حکومتی، حمایت خود را از اعتراضات در داخل کشور توسط هموظنان تشنه آزادی ابراز داشتند.