برچسب: آیدا یونسی

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی آیدا یونسی :پاپوش برای نخبگان

آیدا یونسی

آیدا یونسی خواهر علی یونسی زندانی سیاسی که با اتقاق امیر حسین مرادی دیگر دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف بیش از ۱ سالست که در بند ۲۰۹ امنیتی اوین بسر می برند به پرسش های بیژن فرهودی در مورد ادامه غیرقانونی این بازداشت موقت پاسخ می دهد. سخنگوی ق ق این دو جوان ۲۱ ساله را به ارتباط با مجاهدین خلق متهم کرده. اتهامی که از سوی خانواده این دو زندانی سیاسی رد شده است.