دسته: گفتگو

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی علیرضاکیانی-در حاشیه کنفرانس خبری شاهزاده :پیامدها و پرسش ها

علیرضا کیانی

علیرضا کیانی سردبیر نشریه فریدون به پرسش هایی در پیوند با محتوای فریدون، اظهارات بی پایه و اساس خامنه ای در مورد اصالت« قزاق» فارابی، چشم انداز احیای برجام و پیامد کنفرانس مطبوعاتی اخیر شاهزاده پاسخ می دهد.  

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی حسن داعی: جایگاه رضا پهلوی در جنبش براندازی

حسن داعی

حسن داعی تحلیلگر در آمریکا به پرسش هایی در پیوند با وضعیت فعلی ایران ، احتمال حمله اسراییل به بلندپایگان سپاه ، رنگ باختن امید ها به احیای برجام و موقعیت شاهزاده در جنبش براندازی پاسخ می دهد.  

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی دامون گلریز؛ نقش شاهزاده در اعتراضات سراسری: همراهی یا رهبری؟

دامون گلریز

دامون گلریز کارشناس مسایل استراتژیک در هلند به پرسش هایی در پیوند با اعتراضات در آبادان ، سرکوب مردم توسط نیروهای امنیتی رژیم ، نقش شاهزاده در همراهی یا رهبری اعتراضات، احتمال . تحویل پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و اقتدار پوشالی حکومت اسلامی پاسخ می دهد.  

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی مهناز شیرآلی؛ از ریزش متروپل تا فروپاشی رژیم

مهناز شیرآلی

مهناز شیرآلی استاد علوم سیاسی در پاریس به پرسش هایی در پیوند با فاجعه متروپل، ترور یک سرهنگ سپاه و تبعات آن، علاقه اسراییل به سرنگونی جمهوری اسلامی ، چگونگی گزینش رهبر . برای قیام مردم و سیاست دولت جدید فرانسه در قبال ایران پاسخ می دهد  

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی امین سوفیامهر; خیزش دوباره ایران: جمهوری اسلامی تا کی دوام می آورد؟

امین سوفیامهر

امین سوفیامهر تحلیلگر مقیم ایندیانا به پرسش هایی در پیوند با اعتراضات مردم به گرانی بیسابقه در ایران ، تلاش حکومت برای سرکوب مردم، نقش رهبری برای شاهزاده رضا پهلوی ، جایگاه مجاهدین خلق در این عرصه و کلاف سردرگم احیای برجام پاسخ می دهد  

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی امیر طاهری: ایران در راه انفجار؟

امیر طاهری

امیر طاهری روزنامه نگار مقیم پاریس به پرسش هایی در پیوند با گرانی های بیسابقه و تجمعات اعتراضی روز افزون ، خطرات آن برای موجودیت نظام ناکارآمد اسلامی، اهداف سفر بشار اسد به تهران و سرنوشت احیای برجام و چند موضوع دیگر پاسخ می دهد.  

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی ناصر کرمی: در خدمت و خیانت روزنامه نگاران

ناصر کرمی

ناصر کرمی روزنامه نگار و اقلیم شناس به پرسش هایی در پیوند با رسالت روزنامه نگاران، نبود روزنامه نگاری تحقیقی در ایران ،عملکرد روزنامه نگاران خارج نشین و میزان کارآیی رسانه های فارسی خارج از کشور و نیز چشم انداز اجرای طرح پتروشیمی میانکاله پاسخ می دهد.