دسته: مقالات

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی نادر صدیقی، ایران: بازگشت پادشاهی پهلوی؟

نادر صدیقی

نادر صدیقی روزنامه نگار ،به پرسش هایی در پیوند با احتمال احیای برجام، ترور سلمان رشدی و احتمال دست داشتن رژیم اسلامی در آن و وضعیت اپوزیسیون ایران و امکان بازگشت پادشاهی پهلوی پاسخ می دهد.  

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی حسن داعی: قمار خطرناک خامنه ای

حسن داعی

حسن داعی تحلیلگر در آمریکا به پرسش هایی در پیوند با بلاتکلیفی برجام ، قمار خامنه ای روی بازنده بالقوه جنگ اوکراین و تلاش برای دستیابی به بمب اتم ، موج بیسابقه گرانی و تورم و پیوند دادن اعتراضات سراسری به یکدیگر پاسخ می دهد  

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی مهدیه گلرو: زنان، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی

مهدیه گلرو

مهدیه گلرو فعال سیاسی مقیم سوئد به پرسش هایی در پیوند با تلاش مذبوحانه معممین برای از بین بردن آداب و رسوم ایرانی ، وضعیت ناهنجار زندان ها و وادار کردن برخی از #زندانیان_سیاسی به خودکشی ، ایستادگی زنان ایران در برابر رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی و ارزیابی مصاحبه اخیر شاهزاده رضا_پهلوی پاسخ می دهد.      

پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی نجات بهرامی: انقلاب و رویگردانی جوانان از اسلام

نجات بهرامی

نجات بهرامی روزنامه نگار مقیم استانبول به پرسش هایی در پیوند با زوال نهاد روحانیت در ایران ، بلاتکلیفی سرنوشت برجام ، منافع نوکری پوتین برای رژیم و نکاتی در رابطه با آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری و علت آزاد نشدن مراد طاهباز پاسخ می دهد  

پرسش و پاسخ از لندن با همراهی بیژن کیان: جمهوری اسلامی بدنبال آدمکش های ارزان در افغانستان

بیژن کیان

بیژن کیان ، کارشناس امنیت ملی در آمریکا به پرسش هایی در پیوند با دلایل سقوط افغانستان به دامن طالبان ، ،روابط جمهوری اسلامی با طالبان، و چگونگی توانمد سازی اپوزیسیون پاسخ می دهد.