Posts: 160

Bijan Farhoodi

http://bijanfarhoodi.com

Latest Posts by the Author

 1. پرسش و پاسخ از لندن با حسن داعی : آینده انقلاب ۱۴۰۱ ، ائتلاف اپوزیسیون
 2. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی امیر طاهری، ایران: گام بعدی به سوی پیروزی
 3. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی مسعود کاظمی: پایان ارتزاق حکومت از ترس مردم
 4. پرسش و پاسخ از لندن با همراهی رضا تقی زاده: حکومت روضه خوانها در مسیر سقوط
 5. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی ، سعید سکویی: در اعتراضات ۱۴۰۱ جواب گلوله گلوله است!
 6. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی امیر طاهری، ایران:دیوارها فرو می ریزند
 7. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی فریدون خاوند: ابعاد اقتصادی اعتراضات و اعتصابات سراسری
 8. پرسش و پاسخ از لندن با همراهی امیر طاهری، ایران:استیصال در تهران، کشتار در زاهدان
 9. پرسش و پاسخ از لندن : نگاهی به عرفان حلقه و اعتراضات سراسری با محمدعلی طاهری
 10. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی مرتضی برجسته: اعتراضات سراسری و آغاز سقوط جمهوری اسلامی
 11. تظاهرات ایرانیان ضد رژیم در لندن
 12. اجتماع ایرانیان ساکن بریتانیا در حمایت از خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی
 13. پرسش و پاسخ از لندن با حسن داعی، ایران: قدرت جنبش و ضعف حکومت
 14. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی بابک امامیان: نقش خاندان های سلطنتی در عصر جدید
 15. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی رضا علیجانی، مجتبی خامنه ای: رویا یا کابوس حکومت؟
 16. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی رضا تقی زاده: آغاز شمارش معکوس برای رهبری مجتبی؟
 17. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی امیر طاهری، برجام ۲: توطئه ای علیه ملت ایران
 18. پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی و همراهی نادر صدیقی، ایران: بازگشت پادشاهی پهلوی؟
 19. پرسش و پاسخ از لندن با همراهی حسن داعی: وضعیت جنبش مردمی و موقعیت رژیم
 20. پرسش و پاسخ از لندن بابیژن فرهودی و همراهی مهناز شیرالی: آیا اپوزیسیون مقدس است؟