جمشید شارمهد و خرزوخان

قبلا هم نوشتم باز هم مینویسم، اواخر سال ۸۷ یک نفر از هکرهای گروه آشیانه به اسم کوچک رامین در بند انفرادی اطلاعات سپاه، سلول روبروی من بود، برخورد خوبی با اون میشد و هر روز اون رو به دفتر فنی اطلاعات سپاه واقع در اقدسیه تهران میبردند، من رو هم گاهی برای بازجویی، فیلم برداری و یا کتک زدن به اونجا میبردند، در یکی از دفعاتی که به اونجا برده شدم به صورت خیلی اتفاقی متوجه شدم، وبسایتی به اسم تندر در اون دفتر طراحی و اداره میشه و همین رامین مسئول شناسایی ویزیتورها و کسایی بود که از اون سایت بازدید میکردند و یا تماس میگرفتند!!! اون زمان سواد سایبری بچه های اطلاعات سپاه در حدی نبود که خودشون قادر به این کارها باشند، البته اعضای گروه آشیانه بعدها مجبور به جذب در سپاه شدند و الان خودشون سپاهی هستند. من نمیدونستم تندر چیه تا اینکه زمستان ۸۸ زمانیکه در بند ۳۵۰ بودم، یه روز یه نفر جدید الورود دادند به اتاق ما، ازش پرسیدم چرا گرفتنت، گفت من رفتم سایت تندر براشون کامنت گذاشتم فرداش منو گرفتن، پرسیدم تندر چیه گفت سایت رسمی گروه نظامی انجمن پادشاهی ایران!!!!
چیزی که من فهمیدم بعد دستگیری یا کشته شدن فرود فولادوند اطلاعات سپاه که اون زمان همکاری تنگاتنگی با وزارت اطلاعات داشت گروه تندر رو کنترل میکرد، هر از چند گاهی چند نفر از جذب شدگان به این گروه رو هم که بدون اینکه خودشون بدونند، در اصل جذب نیروهای اطلاعات سپاه شدند، رو دستگیر میکنند، چند نفری رو هم بعد از شکنجه و وادار کردن به اعتراف به عملیات مسلحانه اعدام کردند و یکی از این بچه ها هم در زندان بر اثر اعتصاب غذا فوت کرد، متاسفانه خیلی ها قربانی این پروژه کثیف شدند، هدف این پروژه هم مشخصا قدرتمند نشون دادن سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دستگیری نیروهای مسلح اپوزیسیون بود، جدیدا یه بدبخت دیگه رو که احتمالا مدتها پیش جذب سپاه شده بود و کلی باهاش بازی کرده بودند رو دستگیر کردند و احتمالا به زودی به یک سری عملیات تروریستی خیالی اعتراف میکنه !!!!!! اقتدار سید علی خامنه ای در همین حد بیشتر نیست، این از کارهای اطلاعاتی شون و اون هم مانور نظامی مسخره ای که توش ماکت ناو امریکایی رو با رشادت و قدرت تمام غرق کردند!!!! جنگ با خرزو خان!!!!